Menu

Oplev den danske natur gennem litteraturen. 

Danske Digterruter

For dine fødder ligger varierede og poetiske landskaber, kyster og byer. Ruterne er et samarbejde mellem digterhjem, museer, foreninger, selskaber og Danske Digterruter.

Lyt, stop op, se dig omkring og fordyb dig i mødet med Danmarks største fortællere. Ved hvert bogmærke på digterruten kan du opleve en ny fortælling og finde en ny vej ind i naturen og litteraturen.

Se ruter på i listeform

Med litteraturen som vandrestav

Planlæg turen

Hvor drømmer du dig hen?

På danskedigterruter.dk finder du inspiration til vandreture i digternes fodspor over hele landet.

Nyd naturen

Bliv forbundet

Lyt, stop op, se dig omkring og fordyb dig i mødet med Danmarks største fortællere. Ved hvert bogmærke på digterruten kan du lytte til en fortælling og finde en ny vej ind i naturen og litteraturen.

Dyrk litteraturen

Lad dig inspirere

Rejsen er ikke slut. Fordyb dig i forfatterskabet, besøg et digterhjem eller tag afsted på en ny rute. Hver af de danske digterruter rummer et nyt eventyr.

Selsø Møllekrog

Agnes Henningsen

Lundsgaard Gods, hvor Agnes Henningsen voksede op, ligger syd for Kerteminde omkranset af skov, mark og kyst.

”Jeg piskede afsted som en vild og drømte især een drøm, at jeg var voksen og sad mellem landets klogeste mænd og var smuk. ”

Vis rute

Inger Christensen

Inger Christensen voksede op i et arbejderkvarter i Vejle. Her i byen mellem skov, eng og fjord blev frøet til et fantastisk forfatterskab sået.

”De stiger op, planetens sommerfugle som farvestøv fra jordens varme krop, zinnober, okker, guld og fosforgule, en sværm af kemisk grundstof løftet op.”

Vis rute

Thøger Larsen

Thøger Larsens digterrute følger Planetstien langs Lem Vig gennem bakkers og bølgers land.

”Jeg elsker de kløftede Bakker, hvorunder min Barndom Lyset saa’, hvor Skygger med Tænder og Takker før Aften langt over Agren laa”

Vis rute

Martin Andersen Nexø

Digterruten begynder ved Martin Andersen Nexøs Mindestuer, går langs havet, gennem skov, herefter gennem bybebyggelse og slutter ved Mindestuerne.

”Barndomsmindet har sine Rugepladser, Steder hvor hvert Fodbred er levende som en Fugleklippe, og en ny Erindring flyver op for hvert Skridt man gør.”

Vis rute

Frank Jæger

En vandring gennem det landskab ved Ganløse Skovene, som Frank Jæger befolkede med magiske skikkelser

”Vinteren har bidt sig fast i alt det, der lever ude. Den sidder ædende uafrystelig i træerne, i jorden, i søen og langt ind i de lave skyer.”

Vis rute

Jeppe Aakjær

Lyt til Aakjærs poesi ved Astrup Vig!
Digterhjemmet Jenle ligger med sine jorde ned til Astrup Vig. Her levede og digtede Jeppe Aakjær.

”Hvad var vel i Verden det fattige Liv med alt dets fortærende Tant, om ikke en Plet med en Dal og lidt Siv vort Hjerte i Skjælvinger bandt!”

Vis rute

Tove Ditlevsen

Lad dig bevæge af Ditlevsen i hendes barndoms gader.
Ruten bringer dig i nærkontakt med Tove Ditlevsens enestående portrætter af livet på Vesterbro.

”Jeg er din barndoms gade, jeg er dit væsens rod, jeg er den bankende rytme i alt hvad du længes mod.”

Vis rute

St. St. Blicher

Oplev den nærmest uendelige jyske hedes natur, hosekræmmere og tatere, som formede St. St. Blicher som digter, præst og samfundsborger.

”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pudret tykt står træ i skoven som udi min abildgård.”

Vis rute

Martin A. Hansen

Det er interessante og smukke steder digterruten bringer én hen. Fra Karens Bramsons “Solgård”, over stedet med resterne af Rane Johnsens middelaldergård og henrettelsesstedet “Lammehøj” til Holtug Kirke hvor kirkens bygmester ristede sit navn på en kridtkvader i korets væg inden venderne tog ham.

”Tirads kirke blev rejst af kridtsten paa en høj banke oven for Holtug by. Der var heroppefra udsyn til havet der staar som en graa mur ude i øst.”

Vis rute

Karen Blixen

Digterruten for Karen Blixen leder dig forbi forfatterhjemmet Rungstedlund, over den hvide bro, forbi Blixens gravsted, gennem vildskov og Fuglereservat. Trampestien går gennem forskellig bevoksning i et lettere fladt terræn. Her er hav, have, græsningsfolde og vildskov.

”Jeg kan slet ikke se, at der er nogen grænse mellem Naturen og Mennesket.”

Vis rute

Kaj Munk

Ved Vesterhavet i Vedersø ligger Kaj Munks Præstegård. Her skrev, levede og ydede Kaj Munk modstand mod besættelsesmagten.

”Da vi kom ud i Haven, og 10-12 forskellige Sangfuglerøster bragte os deres Velkomstkvad, og mægtige Kroner af Bøg, Eg, Birk, Elm, El viftede os deres Hilsen i Møde, og Kornet gyngede over frodige Marker rundt om Haven mod Fjord og mod Sø, da følte vi os som hjemme.”

Vis rute

Johannes V. Jensen

Louns Halvøen og Himmerland var Johannes V. Jensens ungdomslandskab. Oplev den natur, som formede en forfatter

”Landets Kyster og Øer viser sig med vidunderlig Ynde i Havet. Fjordene synger, og Sundene er som Porte ind til Overflødighedens Land.”

Vis rute

Johannes Jørgensen

Ruten snor sig gennem den smukke historiske bymidte i Svendborg og ned til havnen for at slutte på Assistens Kirkegård.

”Der er en Brønd, som rinder og risler Nat og Dag – den risler lutter Minder som dybe Hjerteslag. Og lytter du i Natten ved Maaneskin dertil, da maa du bittert græde for hvad ej mer er til.”

Vis rute

Henrik Pontoppidan

Digterruten, som er en cykelrute, for Henrik Pontoppidan fører gennem landsbyer og landskaber i Hornsherred, som er af stor betydning for forfatterens tidlige værk.

””Der havde i flere Dage raset et Herrens Vejr over Egnen. Paa forrevne, sorteblaa Sky-Vinger var Stormen kommen flyvende fra Øst og havde gennempisket Fjorden, saa store Skumflager var kastet højt op paa Markerne” Fra “Det forjættede Land””

Vis rute

Ambrosius Stub

Stubs Ribe med de skæve gamle huse er den autentiske klangbund for en af 1700-tallets store danske lyrikere.

”Den kedsom vinter gik sin gang, den dag så kort, den nat så lang forandrer sig så lempelig; den barske vind, den mørke sky må fly. Man frygter ej, at sne og slud skal møde dem, som vil gå ud: thi lad os gå at skue på, hvor smukt naturen sig betér og ler.”

Vis rute

H.A. Brorson

Brorsons Ribe med de skæve gamle huse er den autentiske klangbund for 1700-tallets store salmedigter.

”Gik alle konger frem på rad I deres magt og vælde De mægted ej det mindste blad At sætte på en nælde.”

Vis rute

Emil Aarestrup

Emil Aarestrups smukke digte blev til i købstaden, som vi stadig ser den.

”Der er en Trolddom paa din Læbe, Der er en Afgrund i dit Blik, Der er i Lyden af din Stemme En Drøms ætheriske Musik.”

Vis rute

Carit Etlar

Fredericia Vold omkranser byen, hvor Carit Etlar voksede op og fik vækket sin kærlighed til natur, historie og fortælling.

”En Sommeraften skinnede Solen ned over Lillebælt og kastede sit Guldskjær hen over de smaa Bølger, fulgte dem et Stykke og lyste over dem som en kjærlig Moder, der siger Farvel til sine Omgivelser.”

Vis rute

B.S. Ingemann

I det gule hus i Sorøs Akademis romantiske have levede og digtede B.S. Ingemann gennem 40 år.

”Med mit Bryllup og min Ansættelse i Sorø 1822, begynder et nyt Afsnit i mit Liv, som maaske i alle Henseender er blevet det allerlykkeligste.”

Vis rute

Ud i naturen og
ind i litteraturen

Gå ud på digterruten, slip tanker og sanser løs og bevæg dig ind i landskabet, hvor en af Danmarks største digtere fandt sin stemme. De danske digterruter sender dig ad nye stier derud, hvor naturen er storslået og magisk og derind, hvor man mærker digtningens puls, nerve og aktualitet.

En digterrute repræsenterer den inspiration, der ligger bag forfatterens værk og virke. Digtningen har været med til at forme det landskab og den natur, som vi sanser. De danske digterruter inviterer dig ud i landskabet og ind i litteraturen på en ny måde. Gå på opdagelse i naturen og fordyb dig i mødet med Danmarks store fortællere.

Designed by fingerspitz*