Menu

Mød Carit Etlars fortællinger og naturen på Fredericia Vold

Digterruten for Carit Etlar i Fredericia

På digterruten for Carit Etlar føres man via stier igennem forskellig bevoksning og kuperet terræn på Fredericia Vold og ud til Lillebælt.

6,1 km
9 bogmærker

Gå til bogmærker og lyd

Download folder med kort (PDF)

Om digteren

Carit Etlar

Født: 7. august 1816, Fredericia
Død: 9. maj 1900, Gentofte

Carl Brosbøll (1816-1900) er navnet bag pseudonymet Carit Etlar. Han blev født i Fredericia i 1816, hvor Danmark var i politisk krise, men oplevede en kulturel opblomstring. Byens historie og tidens nationalromantiske tendenser med fædrelandskærlighed og heltedigtning er gennemgående i Etlars forfatterskab.

Carit Etlar var i sin samtid ofte kritiseret af det kulturelle parnas, men hans historiske romaner var enormt populære i den brede befolkning, og hans mange udgivelser opnåede høje salgstal. Blandt hans kendteste værker er Gøngehøvdingen (1853), Dronningens Vagtmester (1855) og Fangen på Kalø (1872). Han var desuden både krigskorrespondent og en passioneret maler- og billedkunstner.

”Henad Volden, der vendte ud mod Søen, laa Familierne med Børn og Venner, leirede i Græsset og stirrede ud mod Havet, hvorfra Skibet skulde komme”

Det umulige Dampskib, 1896

Om ruten

På digterruten for Carit Etlar føres man via stier igennem forskellig bevoksning og kuperet terræn på Fredericia Vold og ud til Lillebælt.

6,1 km
9 bogmærker

Ruten i bogmærker

9 podcasts om naturelskeren Carit Etlars Fredericia. Podcasten er indtalt af journalist Massimo Grillo og skuespiller Lars Mølsted. Den er produceret af Format Media og skrevet af Rasmus og Mette Welling.

 1. Barnet i Solgade

  På den smukke Prins Georgs Bastion fortælles om Carit Etlars familie, skolegangen i Vendersgade og arbejdet på farens tobaksfabrik.

  Barnet i Solgade
 2. En forfatter fødes

  På den smukt bevoksede Skanseodde fortælles om, hvordan Carit Etlar her blev formet som kunstner i sine barneår.

  En forfatter fødes
 3. Stærke viljer mødes

  I Lillebælts friske vind på Fredericia Havn berettes om Carit Etlars far, det første dampskib i Fredericia og forfatterens afsked med byen.

  Stærke viljer mødes
 4. En kronprins på besøg

  Krudttårnet på den maleriske Østervold er kulissen til fortællingen om Frederik den 7’s indflydelse på Carit Etlars og dennes familie.

  En kronprins på besøg
 5. Fredericia i forfatterskabet

  Ved den betagende udsigt på Kongens Bastion udfoldes de spor, som Fredericia trækker gennem hele Carit Etlars forfatterskab.

  Fredericia i forfatterskabet
 6. Carit Etlar og kvinderne

  Ved digtermusen Kalliope på Danmarks Bastion skildres de vigtigste kvinder i Carit Etlars liv – musen Tertia, hustruen Hansigne, datteren Anna og sjæleveninden Augusta.

  Carit Etlar og kvinderne
 7. Treårskrigen

  På den stemningsfulde Trinitatis Kirkegård fortælles om Carit Etlars deltagelse i Treårskrigen, og hvilken indflydelse den fik på hans succesroman Gøngehøvdingen.

  Treårskrigen
 8. 1864-krigen

  Nær kanonerne på Prins Georgs Bastion udfoldes Carit Etlars færden som krigskorrespondent i 1864.

  1864-krigen
 9. Eftermælet

  Ved Carit Etlars fødested i Gothersgade fortælles om hans kunstneriske eftermæle og de fysiske minder, der er rejst over ham.

  Eftermælet

Vil du vide mere om Carit Etlar?

Museerne i Fredericia

Museerne i Fredericia er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med ansvar for at bevare, forske i og formidle Fredericias historie fra ca. 1650 til nu. Museets særlige fokusområder er Fredericia Fæstning og Fristaden Fredericia samt Fredericia Kommunes historie generelt.

Museerne i Fredericia
Jernbanegade 10
7000 Fredericia

Besøg hjemmeside

Designed by fingerspitz*