Menu

Besøg Jeppe Aakjær og den smukke natur ved Jenle

Digterruten for Jeppe Aakjær ved Jenle

Digterruten fører fra møllen, forbi statuen til Astrup Vig og tilbage gennem skoven, hvor man passerer Aakjærs grav. Ruten slutter i Nanna Aakjærs have. Stien går gennem forskellig bevoksning i et lettere kuperet terræn. Her er ager, overdrev, strandeng, Limfjordskyst og skov.

1,7 km
6 bogmærker

Gå til bogmærker og lyd

Download folder med kort (PDF)

Om digteren

Jeppe Aakjær

Født: 10. september 1866, Fly sogn
Død: 22. april 1930, Jenle

Jeppe Aakjær var højt anerkendt, men også regnet for en kontroversiel digter i sin samtid. I dag er han især kendt for sin lyrik og sange, hvoraf en række findes i Højskolesangbogen og sat i musik af Carl Nielsen, Thorvald Aagaard med flere. Blandt sangene er ”Ole sad på en knold og sang”, “Jeg bærer med smil min byrde”, “Jeg er Havren” og ”Jens Vejmand” blandt de kendteste. Hans lyriske hovedværk er Rugens Sange (1906), og hans mest markante roman er Vredens Børn (1904).

Jeppe Aakjær hører til den digtergeneration, der kaldes for det folkelige gennembrud. Han skildrer mødet mellem det gamle bondeliv og den gryende industrialisering af landbruget, ligesom han beskriver og forsvarer naturens ret. Aakjærs viden om natur var meget stor og han forsvarede fx de sidste rester af heden mod Det danske Hedeselskabs omfattende opdyrkning. Den sociale indignation og forståelse for de udsattes kår er desuden væsentlige sider af Aakjærs digtning.

”Jeg lagde min Gaard i den rygende Blæst,
hvor Bakken hun skraaner mod Sønder,
hvor Græsset gror højt om min skæggede Hest,
hvor Viberne ruger, og Lærker er Gjæst-

for Lærken er, hvor der er Bønder”

Fra Rugens Sange, 1906

Om ruten

Digterruten for Jeppe Aakjær fører fra møllen, forbi statuen, til Astrup Vig og tilbage gennem skoven, hvor man passerer Aakjærs grav. Ruten slutter i Nanna Aakjærs have. Stien går gennem forskellig bevoksning i et lettere kuperet terræn. Her er ager, overdrev, strandeng, Limfjordskyst og skov.

1,7 km
6 bogmærker

Ruten i bogmærker

 1. Ved møllen

  Ved møllen er digtet ”Kornmod” (1906) valgt. Digtet læses op af skuespiller Kristian Halken og kommenteres af Johs. Nørregaard Frandsen. Lydfortællingen er produceret af Heysound.

  Ved Møllen
  Kornmod – oplæsning
 2. Ved statuen af Aakjær

  Ved statuen af Aakjær er digtet ”Havren” (1916) valgt. Digtet læses op af skuespiller Kristian Halken og kommenteres af Johs. Nørregaard Frandsen. Lydfortællingen er produceret af Heysound.

  Ved statuen af Aakjaer
  Jeg er havren – oplæsning
 3. Ved Limfjorden

  Ved fjorden er digtene ”Ole” (1899) og ”Limfjorden” (1908) valgt. Digtet læses op af skuespiller Kristian Halken og kommenteres af Johs. Nørregaard Frandsen. Lydfortællingen er produceret af Heysound.

  Ved Limfjorden
  Limfjorden – oplæsning
  Ole – oplæsning
 4. Ved graven

  Ved Jeppe og Nanna Aakjærs grav er digtet ”Aften” (1912) valgt. Digtet læses op af skuespiller Kristian Halken og kommenteres af Johs. Nørregaard Frandsen. Lydfortællingen er produceret af Heysound.

  Ved Graven
  Stille hjerte, sol går ned – oplæsning
 5. Ved ahorntræet

  Ved ahorntræet er digtet ”Naar Rugen skal ind” (1906). Digtet læses op af skuespiller Kristian Halken og kommenteres af Johs. Nørregaard Frandsen. Lydfortællingen er produceret af Heysound.

  Ved ahorntræet
  Naar rugen skal ind – oplæsning
 6. Nanna Aakjærs have

  I Nanna Aakjærs have er digtene ”Piger på Engen” (1911) og ”Historiens Sang” (1916) valgt. Digtene læses op af skuespiller Kristian Halken og kommenteres af Johs. Nørregaard Frandsen. Lydfortællingen er produceret af Heysound.

  Nanna Aakjaers have
  Historiens sang – oplæsning
  Piger på Engen – oplæsning

Vil du vide mere om Jeppe Aakjær?

Aakjærselskabet

Aakjærselskabet blev oprettet i 1980 for at varetage Jeppe Aakjærs forfatterskab. Selskabet har til huse på Nanna og Jeppe Aakjærs Kunstnerhjem Jenle, på Salling, nord for Skive. Aakjærselskabet er Danmarks største litteraturselskab og et af Europas største med over 1800 medlemmer. Formålet med Aakjærselskabet er at fremme og udbrede kendskabet til Jeppe Aakjærs virke og forfatterskab. Det er ligeledes Aakjærselskabets formål at udbrede kendskabet til Nanna Aakjærs person og betydning for Jenle.

Aakjærs Kunstnerhjem Jenle
Jenlevej 6
7870 Roslev

Besøg hjemmeside

Designed by fingerspitz*