Menu

Oplev Stubs salmer og lyrik i det gamle Ribe

Digterrute for Ambrosius Stub i Ribe

Stubs Ribe med de skæve gamle huse er den autentiske klangbund for en af 1700-tallets store danske lyrikere.

3,2 km
6 bogmærker

Gå til bogmærker og lyd

Download folder med kort (PDF)

Om digteren

Ambrosius Stub

Født: maj 1705, Gummerup, Vestfyn
Død: 15. juli 1758, Ribe

Ambrosius Stub havde et lyst hoved og alt tegnede godt, men alligevel blev det et liv med flere nedture end opture. Uanset hvad så var Stub en lysende poetisk begavelse med sans for rytme og sprog. Stubs stærke længsel drev ham vidt omkring, og hans digtning bevidner glæden ved naturen.
Stub lagde afstand til 1700-tallets fromme pietister, men det var i Ribe, pietismens højborg, han udfoldede sig som salmedigter og nærmest i opposition til pietismen. Stub havde ingen tiltro til den menneskelige fromhed: Alt står og falder med tilgivelsen fra Gud. Efter Stubs død blev hans digte samlet i Arier og andre poetiske Stykker fra 1771.

”Vel født er vel en Trøst,
Men bedre vel opdragen:

Vel gift er Livets Lyst,

Vel død er hele Sagen.”

Om ruten

Digterruten for Stub begynder ved hans skolestue i Sønderportsgade og slutter ved Per Kirkebys mindesten over ham ved Sct. Catharinæ kirke. Undervejs bevæger man sig gennem den gamle by og ud til Slotsbanken med udblik til grønne enge og tilbage gennem gyder og alléer.

3,2 km
6 bogmærker

Ruten i bogmærker

 1. Fra smugler til skolemester

  Sønderportsgade 11
  Lyt til “Den kedsom vinter gik sin gang” (udgivet posthumt 1771) i Oluf Rings melodi


  Stub havde mødt en del modgang i livet, før han kom til Ribe, men var udstyret med et positivt sind og et godt humør – men havde nok svært ved at se realiteterne i øjnene.

  Spørgsmål til samtale og refleksion: Hvad er din grundstemning i livet, og hvordan møder du modgang?

  Medvirkende: Mogens Rex (Ambrosius Stub), Helle Solvang (fortæller). Musik, studie og montage: Poul Udbye Pock-Steen. Lydoptagelser i Ribe ved Jacob Kirkegaard. Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang.

  Fra smugler til skolemester
 2. Improviserede digte i byens drikkelaug

  Weis Stue, Torvet 2 og Vinstuen Det gamle apotek, Fiskergade nr. 1 (A-F)
  Lyt til arien “Jeg laver tynd Caffe” (1771)

  Ambrosius Stub underholdt byens drikkelaug med vittigheder og sungne improvisationer i tidens nye stil, bl.a. her på Weis Stue og i det gamle apotek i Fiskergade 1. Han har nok også selv fået en del sjusser indenfor vesten.

  Spørgsmål til samtale og refleksion: Hvad kendetegner den drikkekultur, du kender til? Er der tradition for at digte og synge?

  Medvirkende: Mogens Rex (Ambrosius Stub), Helle Solvang (fortæller). Musik, studie og montage: Poul Udbye Pock-Steen. Lydoptagelser i Ribe ved Jacob Kirkegaard. Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang.

  Improviserede digte i byens drikkelaug
 3. Hyldestpoesi til kongen

  Bispegården, Korsbrødregade 7
  Lyt til “Toe Rigers Velfærds Fødsels Dag” (1753)

  På Stubs tid var dette sted Det Højgrevelige Hotel Korsbrødregaard. I anledning af at Frederik V fyldte 30 år i 1753 afholdt en række stands- og rangspersoner i Ribe en stor fødselsfest her for at fejre kongen. Ambrosius Stubs karriere toppede, da han skrev en hyldestsang, der blev afsunget ved festligholdelsen.

  Spørgsmål til samtale og refleksion: Hvad er dit forhold til lejlighedssange skrevet til festlige lejligheder? Hvad skal der til for, at du bryder ud i sang eller kaster dig ud i at digte vers?

  Medvirkende: Mogens Rex (Ambrosius Stub), Helle Solvang (fortæller). Musik, studie og montage: Poul Udbye Pock-Steen. Lydoptagelser i Ribe ved Jacob Kirkegaard. Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang.

  Hyldestpoesi til kongen
 4. Se fuglene i flokketal

  Skriverstuehuset, Riberhus Slotsbanke
  Lyt til “Den kedsom vinter gik sin gang” (udgivet posthumt 1771) til en melodi fra Stubs tid.

  I Ambrosius Stubs mest berømte salme besynger han foråret og alt det levende i naturen.

  Spørgsmål til samtale og refleksion: Hvad betyder den for dig? Hvordan vil du beskrive, hvad du ser omkring dig?

  Medvirkende: Mogens Rex (Ambrosius Stub), Helle Solvang (fortæller). Musik, studie og montage: Poul Udbye Pock-Steen. Lydoptagelser i Ribe ved Jacob Kirkegaard. Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang.

  Se fuglene i flokketal
 5. Kærligheds alfabet

  Stubs Allé i Sct. Catharinæ Klosterhave
  Lyt til “Kierligheds Alphabet”, “Du deilig Rosenknop” og “Nu er jeg befriet fra Kierligheds Pagt”

  Udi kærlighed følte Ambrosius Stub sig ikke så heldig, og det skinner ind imellem igennem i hans nøgterne kærlighedsdigte. I hans ægteskab virker det ikke til, at der var megen romantik. Poesien blev hans kærlighed og redning.

  Spørgsmål til samtale og refleksion: Hvad betyder poesi for dig? Hvordan udtrykker du din glæde over dem, der står dig nær?

  Medvirkende: Mogens Rex (Ambrosius Stub), Helle Solvang (fortæller). Musik, studie og montage: Poul Udbye Pock-Steen. Lydoptagelser i Ribe ved Jacob Kirkegaard. Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang.

  Kærligheds alfabet
 6. Livets sejlads

  Stubs Mindesmærke Sct. Catharinæ Plads 4
  Lyt til “Hvad vindes på verdens vidtløftige hav” og “Uforsagt, hvordan min lykke”

  Stub døde fattig og efterlod sig – foruden sine digte og sange – en gæld og nogle få ubetydelige ting. Trods sit turbulente liv var han fornøjet og tilfreds med livet og havde til det sidste tillid til, at Gud nok skal styre os alle sikkert i havn.

  Spørgsmål til samtale og refleksion: Hvad ville kunne gøre dig fornøjet og tilfreds til det sidste? Hvad vil du gerne efterlade dig, når du dør?

  Medvirkende: Mogens Rex (Ambrosius Stub), Helle Solvang (fortæller). Musik, studie og montage: Poul Udbye Pock-Steen. Lydoptagelser i Ribe ved Jacob Kirkegaard. Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang.

  Livets sejlads

Vil du vide mere om Ambrosius Stub?

Taarnborgfondet

Taarnborgfondet er oprettet i 2004 med støtte fra Ny Carlsbergfondet. Formålet med stedet er at udbrede kendskabet til Brorson, Ribe og Slesvigs vestegn gennem foredrag, seminarer, byvandringer, udstillinger, koncerter og bogudgivelser. Taarnborg bebos og ledes til dagligt af sognepræsterne Bente og Torben Bramming.

Taarnborgfondet

Puggaardsgade 3

6760 Ribe

Besøg hjemmeside

Designed by fingerspitz*