Menu

Danske digterruter er mødet mellem natur og litteratur

Ingen er bedre naturguider end de store danske forfattere

“Faktisk er vores syn på naturen i forvejen formet af forfattere. For kunstnerne skaber landskaber, ligesom landskaber har skabt forfatterskaber. Men læg mærke til, hvordan vores fædrelandskærlighed bliver antændt i Holger Drachmanns samlende sankthans-sang på Skagen, Emil Aarestrups lyrik med udgangspunkt i den lille lollandske købstad Nysted eller H.C. Andersens eventyrlige fortællinger om det frodige Fyn. For når den danske natur kan føles som den dejligste i verden, skyldes det ikke mindst forfatternes danmarksbilleder”

Johs. Nørregaard Frandsen
Professor emeritus og leder af Danske Digterruter
jnf@sdu.dk

Støttet af

Udviklet af

Styregruppe for Danske Digterruter

Johs. Nørregaard Frandsen
Professor emeritus og leder af Danske Digterruter

Elisabeth Nøjgaard
Direktør, Karen Blixen Museum

Karsten Merrald Sørensen
Museumsdirektør, Museum Fredericia

Mads Sohl Jessen
Lektor, Syddansk Universitet

Mette Bjerrum Jensen
Museumsdirektør, Ringkøbing Fjord Museer

Peter Hørup
Museumsleder, Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet

Partnere


Karen Blixen Museum
blixen.dk


Lemvig Museum
lemvigmuseum.dk


Martin Andersen Nexøs Mindestuer
andersennexoe.dk


Museet Aarestrups Hus
aarestrup-foreningen.dk

Aakjærselskabet, Jenle
jenle.dk

B.S. Ingemann Selskabet
ingemann-selskabet.dk

Johannes Jørgensen Selskabet
johannesjoergensenselskabet.dk

Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet
jensenmuseet.dk


Museerne i Fredericia
fredericiahistorie.dk


Blicheregnen, Museum Silkeborg
museumsilkeborg.dk


Taarnborgfondet

MMEx
mmex.dk

Historisk Atlas
historiskatlas.dk

Sorø Kunstmuseum
sorøkunstmuseum.dk

Vejle Bibliotekerne
vejlebib.dk

Lundsgaard Gods
lundsgaardgods.dk

Værtskabet
Helle Solvang

HeySound
heysound.dk

Pontoppidan Selskabet
henrikpontoppidan.dk

Kontakt

Johs. Nørregaard Frandsen
Professor emeritus og leder af Danske Digterruter
jnf@sdu.dk

Caroline E. Larsen
Projektansvarlig for Danske Digterruter
cl@ringkobingfjordmuseer.dk

danskedigterruter.dk
drives af

Designed by fingerspitz*