Menu

Digter og landskab – Martin A. Hansen på Stevns

Digterrute for Martin A. Hansen

Martin A. Hansens forfatterskab viser en sammenhæng mellem sted, liv og skrift. Ruten går fra Karen Bramsons ”Solgård”, forbi Tryggevælde Ådal, til Ranestedet Varpelev og ender ved Holtug kirke.

20 km
6 bogmærker

Gå til bogmærker og lyd

Download folder med kort (pdf)

Om digteren

Martin A. Hansen

Født: 20. august 1909, Strøby
Død: 27. juni 1955, København

Martin A. Hansen voksede op på et husmandssted ved Strøby på Stevns. Barndommen er til stede som dybe spor i hans noveller og fortællinger. Hertil kommer fem romaner, hvor Løgneren fra 1950 gjorde ham til en af landets mest kendte og læste forfattere. Til forfatterskabet hører også essays og kulturhistoriske værker som Orm og Tyr (1952), der skildrer overgangen fra asatro til kristendom.

“Tirads kirke blev rejst af kridtsten paa en høj banke oven for Holtug by. Der var heroppefra udsyn til havet der staar som en graa mur ude i øst.”

Orm og Tyr, 1952

Om ruten

Martin A. Hansens forfatterskab viser en sammenhæng mellem sted, liv og skrift. Ruten går fra Karen Bramsons ”Solgård”, forbi Tryggevælde Ådal, til Ranestedet Varpelev og ender ved Holtug kirke.

Besøges digterruten til fods, kan man tage Østsjællandsbanen fra Køge og stå af på Varpelev Trinbræt, fortsætte via rutepunkt 5, 4, 3 og 2 og tage bussen i Store Tårnby. Ruten er på ca. 6 km.

Følges ruten pr. cykel, angiver kortet de mindst befærdede veje eller veje med cykelsti. Ruten vil være på ca. 50 km.

Pr. bil er der parkeringsmuligheder i nærheden af alle rutepunkter undtaget rutepunkt 3. Her må man krydse engen ad ”Kirkestien” fra Strøbysiden.

ca. 20 km
6 bogmærker

 1. Solgårdsparken

  Solgårdsparken, Strøby Egede, Stevnsvej 26, Strøby Egede, 4600 Køge.

  Punktet findes nede i parken tæt på åen.

  Rutepunkt 1: Solgårdsparken
  Fortælling: Morgenstunden
  Fortælling: En Hændelse
  Fortælling: Bogen
 2. Enghaven Strøby

  Strøby Præstegård, Præstegården, 4671 Strøby.

  Rutepunkt 2 findes ved at følge “Kirkestien” / “Valløstien” ca. 200 m til “Bænkepladsen” nær broen over åen.

  Rutepunkt 2: Enghaven Strøby
  Fortælling: Edens Have
  Fortælling: Strudsen
  Fortælling: Historien om et træ
 3. Enghaven Store Tårnby

  Rutepunkt 3 findes ved at fortsætte ad stien over broen (“Spangen”) ca. 500 m til modsatte side af engen, drej til højre og fortsæt til udsigtstårnet.

  Rutepunkt 3: Enghaven Store Tårnby
  Fortælling: Paradisæblerne
  Fortælling: Høstgildet
  Fortælling: Eventyr i Enghaven
 4. Strøby Præstegård

  Rutepunkt 4 findes 30 m fra Martin A. Hansens mindesten, der står vest for præstegården.

  Ved dette rutepunkt findes Martin A. Hansen Pladsen, der rummer planchestandere med rutekort og tekster af Martin A. Hansen, ”Tanker til tiden”.

  Rutepunkt 4: Strøby Præstegård
  Fortælling: Septembertaagen
  Fortælling: Agerhønen
  Fortælling: Synden
 5. Ranestedet Varpelev

  Ranestedet, Varpelev Bygade 6, Varpelev, 4652 Hårlev.

  Rutepunktet findes midt i museets have.

  Rutepunkt 5: Ranestedet Varpelev
  Fortælling: Sagn i September
  Fortælling: Hjemkomsten
  Fortælling: Dobbeltportræt i karvsgaarden Ramme
 6. Holtug kirke

  Holtug kirke, Holtug Bygade 46, 4660 Store Heddinge

  Rutepunktet findes ved at man går forbi kirkens sydfacade til koret.

  Fortælling: Tirad
  Fortælling: Orm og Tyr
  Fortælling: Fuglene
  Rutepunkt 6: Holtug kirke

Vil du vide mere om Martin A. Hansen

Landsforeningen Martin A. Hansen

Landsforeningen Martin A. Hansen blev stiftet i 2009 og har siden arbejdet med at udbrede kendskabet til Martin A. Hansen. Foreningen arbejder med at sikre erindring, viden og fortælling om forfatteren med seminarer, udgivelser og praktiske arrangementer.

Digterruten Digter og Landskab – Martin A. Hansen på Stevns er et projekt gennemført af Landsforeningen Martin A. Hansen

martinahansen.dk

Landssekretær
Mette Lise Rössing
Slagelse Landevej 115
4242 Boeslunde

Send e-mail

Designed by fingerspitz*