Menu

Thøger Larsens mindesten

Digterruten for Thøger Larsen

Thøger Larsens mindesten v Laila Westergaard
Ved Fjorden - oplæsning v Søren Lindgreen Christensen

Ved mindestenen på Gjeller Odde
Digtuddrag fra Ved fjorden.
Fortæller: billedhugger Laila Westergaard.

Læs mere om Thøger Larsen

Læs mere om Danske Digterruter

Designed by fingerspitz*