Menu

Tag en let gang på jord med Agnes Henningsen

Digterrute for Agnes Henningsen i Kerteminde

Lundsgaard Gods, hvor Agnes Henningsen voksede op, ligger syd for Kerteminde omkranset af skov, mark og kyst.

Se rutebeskrivelse

Download folder med kort (PDF)

Om digteren

Agnes Henningsen

Født: 18. november 1868, Skovsbo
Død: 21. april, 1962, København

Agnes Henningsen er i dag mest kendt for den række af otte erindringsbøger, hun udsendte fra 1941 til 1955, og som er et hovedværk i genren. Første bind, Let Gang paa Jorden, skildrer blandt andet barndom og ungdom på Lundsgaard. Hun debuterede i 1899 og skrev en lang række romaner og teaterstykker. Hendes hovedtema var kvindens ret til frihed også erotisk, og det bragte hende på kant med mange i samtiden. Hun var inspireret af Herman Bang og hans impressionisme med såkaldt scenisk fremstilling og hvor personer præsenteres indirekte gennem skarpe, knappe replikker.

“Alene at lade pennen flyde hen ad papiret var en nydelse, det viste sig, at her var jeg også hurtigløber”

Om ruten

Digterruten begynder og slutter ved Kulturhus Anexet og fører forbi godset med udsigt til Storebælt og gennem skov. Ruten går gennem forskellig bevoksning i et let tilgængeligt terræn. Her er herregårdspark, skov, mark og kyst.

 1. Kulturhus Anexet

  Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang, Værtskabet
  Medvirkende skuespillere: Vigga Bro og Lotte Andersen
  Optagelse, teknik og lyd: Jakob Ranum Studio

  Velkomst
  Tilegnet Pia Juul
  1 Kulturhus Anexet
 2. Porten

  Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang, Værtskabet
  Medvirkende skuespillere: Vigga Bro og Lotte Andersen
  Optagelse, teknik og lyd: Jakob Ranum Studio

  2 Porten
 3. Hovedbygningen

  Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang, Værtskabet
  Medvirkende skuespillere: Vigga Bro og Lotte Andersen
  Optagelse, teknik og lyd: Jakob Ranum Studio

  3 Hovedbygningen
 4. Herregårdshaven

  Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang, Værtskabet
  Medvirkende skuespillere: Vigga Bro og Lotte Andersen
  Optagelse, teknik og lyd: Jakob Ranum Studio

  4 Herregårdshaven
 5. Skovridderhuset

  Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang, Værtskabet
  Medvirkende skuespillere: Vigga Bro og Lotte Andersen
  Optagelse, teknik og lyd: Jakob Ranum Studio

  5 Skovridderhuset
 6. Parkfolden

  Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang, Værtskabet
  Medvirkende skuespillere: Vigga Bro og Lotte Andersen
  Optagelse, teknik og lyd: Jakob Ranum Studio

  6 Parkfolden
 7. Damesåten

  Manus, instruktion og produktion: Helle Solvang, Værtskabet
  Medvirkende skuespillere: Vigga Bro og Lotte Andersen
  Optagelse, teknik og lyd: Jakob Ranum Studio

  7 Damesåten

Vil du vide mere om Agnes Henningsen?

På Lundsgaard på Fyn har ejerne forvandlet tomme kostalde fra 1880’erne til flotte rammer for et nyt kulturelt centrum for lokalsamfundet.

Lundsgaard Gods

Lundsgaard Gods er en af i alt 730 herregårde i Danmark, og gårdens historie går helt tilbage til 1484. Lundsgaard Gods i Kerteminde ejes og drives af landmand Rudolf Iuel og jazzsangerinde Vini Iuel. Godsets gamle kostald rummer nu det prisvindende kulturhus Anexet og Café Agnes H. På godsets jorde drives bæredygtigt skovbrug og økologisk landbrug.

Lundsgaard Gods
Lundsgårdsvej 6
5300 Kerteminde

Besøg hjemmeside

Lyt til musikken i Johannes Jørgensens digte i Svendborg

Digterrute forJohanns Jørgensen i Svendborg

Ruten snor sig gennem den smukke historiske bymidte i Svendborg og ned til havnen for at slutte på Assistens Kirkegård.

4,8 km
9 bogmærker

Gå til bogmærker og lyd

Download folder med kort (PDF)

Om digteren

Johannes Jørgensen

Født: 6. november 1866, Svendborg
Død: 29. maj 1956, Svendborg

Johannes Jørgensen digtning viste tidligt tegn på rørelser, som gik dybere end den umiddelbare naturbetragtning. Da han i København mødte digterne Sophus Claussen og Viggo Stuckenberg brød trangen til mere dybde ud i det, som de kaldte symbolisme efter fransk forbillede. I 1890’erne fik den symbolistiske generation af kunstnere større indflydelse på tidsånden gennem Jørgensens tidsskrift TAARNET, der programsatte en ny æstetik og spiritualitet, der stod i kontrast til Georg Brandes og naturalismen.

Den barnetro, som Jørgensen i København under indflydelse af Brandes havde forkastet, brød imidlertid langsom gennem hans forfatterskab og endte med, at han i 1896 konverterede til katolicismen. Fra da af stillede han sit talent i religionens tjeneste, men med et stærkt socialt engagement, som var blevet næret ved mødet med franciskansk social spiritualitet, som han havde mødt den i Italien.

Hans hovedværker blev, udover erindringsværket, bøgerne om Frans af Assisi, Katerina af Siena (1915) og Den hellige Birgitta af Vadstena (1941-43).

”Der flyver en Fugl højt oppe bag Skyer næsten i Gem, den flyver ud over Landet, mod Skoven, som skjuler dit Hjem.”

Om ruten

Vandringen er en rundtur i Johannes Jørgensens barndomsby med ophold på betydningsfulde steder lige fra barndomshjemmene, Skt. Knuds kirke, havnen, hvor hans fars skib lå, og kirkegården med familiegravstedet.

4,8 km
9 bogmærker

Ruten i bogmærker

Musikken til Jørgensens digte er komponeret af Povl Chr. Balslev, der er organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg. Sangene er fremført af Lise Bech Bendix. Lydfortællingerne er produceret af HeySound. Jørgensens liv og digtning kommenteres af Stig Holsting og Johs. Nørregaard Frandsen.

 1. Fynsk motiv

  Svendborg Bibliotek

  Fynsk motiv
  Fynsk motiv – musik
 2. Æblehøst

  Fødehjemmet i Bagergade 38

  Æblehøst
  Æblehøst – musik
 3. Aftenlyd

  Johannes Jørgensens Hus, Fruestræde 15

  Aftenlyd
  Aftenlyd – musik
 4. Der er en brønd

  Torvet

  Der er en brønd
  Der er en brønd – musik
 5. Skt. Knuds kirke

  Havnegade 1

  Skt. Knuds kirke
 6. Munkebrønden

  Mindestenen er placeret ved trappe på hjørnet
  af Klosterplads og Munkestræde

  Munkebrønden
 7. Fagerø

  Havnen

  Fagerø
  Fagerø – musik
 8. Aftensang

  Gravstedet, Assistens Kirkegård

  Aftensang
  Aftensang – musik
 9. Udsigtsbænken

  Bogmærket er ikke med på kortet. Det ligger ved Strandhuse 46 C, 5700 Svendborg.

  Udsigtsbænken
  Udsigstbænken – musik

Vil du vide mere om Johannes Jørgensen?

Johannes Jørgensen Selskabet

Johannes Jørgensen Selskabet blev oprettet i 2002 for at udbrede kendskabet til digterens liv og værk. Selskabet udgiver et blad 4 gange om året og driver en forlagsvirksomhed med indtil nu 8 udgivelser. Selskabet har gennem årene arrangeret rejser til hhv. Assisi og Siena i Italien og Vadstena i Sverige, hvor deltagerne er blevet ført ind i stedernes betydning for digteren og hans forfatterskab.
Svendborg Bibliotek har ansvaret og det daglige opsyn med Johannes Jørgensens Hus, der er indrettet som museum og mindestuer. Der er et nært samarbejde mellem selskabet og huset.

Johannes Jørgensens Hus
Fruestræde 15
5700 Svendborg

Besøg hjemmeside

Designed by fingerspitz*